Pina92, teksty z listopada 2016 roku

1 tekst z lis­to­pada 2016 ro­ku – auto­rem jest Pi­na92.

***

usiądźmy nap­rze­ciw­ko siebie
i uz­najmy że
ra­zem na nie drodze

stwierdźmy że
ocze­kiwa­nie że ja dorosnę
al­bo że ty zdziecinniejesz
jest głupie

i że mo­je życie
i two­je życie
choć się staramy
to na­dal nie jest nasze życie

dos­trzeżmy że 
roz­bieżne oczekiwania
spra­wiają czasem
że miłość nie wystarcza

może wtedy
obyd­wo­je
będziemy szczęśliwsi 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 20 listopada 2016, 17:05
Pina92

.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Pina92

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

29 stycznia 2016, 13:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st tyle ra­zy stra­ciłam już [...]

29 stycznia 2016, 01:39Pina92 sko­men­to­wał tek­st tyle ra­zy stra­ciłam już [...]

28 stycznia 2016, 07:29fyrfle sko­men­to­wał tek­st tyle ra­zy stra­ciłam już [...]

28 stycznia 2016, 02:03Pina92 do­dał no­wy tek­st tyle ra­zy stra­ciłam już [...]

22 maja 2015, 23:17pannaAparatka sko­men­to­wał tek­st chcieć

22 maja 2015, 21:47Pina92 do­dał no­wy tek­st chcieć