Pina92, teksty z lutego 2015 roku

2 teksty z lu­tego 2015 ro­ku – auto­rem jest Pi­na92.

Przed każdym człowiekiem, nieza­leżnie od te­go gdzie się urodził, ja­kie przeszko­dy stanęły mu na drodze i co mu się w trak­cie życie przyt­ra­fia, stoją roz­maite możli­wości, a wszel­kie og­ra­nicze­nia są tyl­ko gdzieś [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 22 lutego 2015, 15:01

lubie te...

lu­bię te nasze nie-spojrzenia
kiedy ty nie pat­rzysz
ani ja nie pat­rzę
ale jed­nak obyd­wo­je widzimy
dos­ko­nale
co ro­bi to drugie

lu­bię te nasze nie-spotkania
kiedy ja tylko
przez przypadek
wpa­dam na ciebie
a ty całkowicie
nie­chcący
tra­fiasz na mnie

lubię [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 19 lutego 2015, 00:40
Pina92

.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Pina92

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

29 stycznia 2016, 13:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st tyle ra­zy stra­ciłam już [...]

29 stycznia 2016, 01:39Pina92 sko­men­to­wał tek­st tyle ra­zy stra­ciłam już [...]

28 stycznia 2016, 07:29fyrfle sko­men­to­wał tek­st tyle ra­zy stra­ciłam już [...]

28 stycznia 2016, 02:03Pina92 do­dał no­wy tek­st tyle ra­zy stra­ciłam już [...]

22 maja 2015, 23:17pannaAparatka sko­men­to­wał tek­st chcieć

22 maja 2015, 21:47Pina92 do­dał no­wy tek­st chcieć