Pina92, teksty ze stycznia 2011 roku

2 teksty ze stycznia 2011 ro­ku – auto­rem jest Pi­na92.

Niektóre rzeczy bolą zbyt moc­no, by móc przeżywać je wspólnie z in­ny­mi ludźmi, by o nich roz­ma­wiać, by je roz­trząsać z każdą chwilą co­raz moc­niej roz­szar­pując wciąż krwa­wiące rany. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 8 stycznia 2011, 17:47

Nie porzu­caj swoich marzeń, celów, idei i prag­nień dla dru­giego człowieka. Jeśli on odej­dzie zos­ta­niesz z niczym i po­większysz gro­no smut­nych, sza­rych ludzi bez perspektyw. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 6 stycznia 2011, 19:30
Pina92

.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Pina92

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

29 stycznia 2016, 13:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st tyle ra­zy stra­ciłam już [...]

29 stycznia 2016, 01:39Pina92 sko­men­to­wał tek­st tyle ra­zy stra­ciłam już [...]

28 stycznia 2016, 07:29fyrfle sko­men­to­wał tek­st tyle ra­zy stra­ciłam już [...]

28 stycznia 2016, 02:03Pina92 do­dał no­wy tek­st tyle ra­zy stra­ciłam już [...]

22 maja 2015, 23:17pannaAparatka sko­men­to­wał tek­st chcieć

22 maja 2015, 21:47Pina92 do­dał no­wy tek­st chcieć